O nas

  • ID številka: SI26554518 
  • Marična številka:6837751000
  • Zavezanec za DDV: DA 
  • Direktor: Stanišič  Stanko 
  • Osnovni kapital: 7.500,00 EUR 
  • Številka vpisa v sodni register (Srg):0325-13-20150612-000174
  • Subjekt je bil vpisan pri sodišču v Ljubljani, dne  12. 6. 2015
  • Transakcijski računi pri: HRANILNICA LON D.D. SI56 6000 0000 0551 225
  • Telefon: 01 89 31 663
  • GSM: 041 400 385